Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Red Peel Ginseng Serum 2% BHA (30ml)  × 1 349,000 
Tạm tính 349,000 
Giao hàng
Tổng 359,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Khi bạn đặt hàng trên website Bà Lão, là bạn đã đồng ý các điều khoản và quy định bảo mật của chúng tôi chính sách riêng tư.