Combo Tri Ân – Red Peel Ginseng 2% BHA & Face Cleansing Powder

2,022 lượt mua

569,000 

Tiết kiệm khi mua với
-50%

Sản phẩm dành cho da mụn

Red Peel Ginseng Serum 1% BHA (30ml)

1,769 lượt mua
300,000 
-50%

Sản phẩm dành cho da mụn

Red Peel Ginseng Serum 2% BHA (30ml)

2,536 lượt mua
349,000 
-50%

Sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi da

Face Red Ginseng Refresh (20gr)

3,152 lượt mua
349,000 
-50%

Sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi da

Face Red Ginseng Whitening (20gr)

1,863 lượt mua
349,000