Họp Quý III Hệ Thống Giám Đốc Kinh Doanh Hoài Duy, Phát Triển Chiến Lược Hướng Tầm Nhìn Mới

Vừa qua, ngày 11/10 buổi họp quý III hệ thống Giám Đốc Kinh Doanh Hoài Duy đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi họp có sự tham gia của các vị ban lãnh đạo Công Ty TNHH Bà Lão gồm Chủ Tịch Trần Viết Đạt, Giám Đốc Điều Hành Trần Hồng Hảo, Phó Giám Đốc Điều Hành Phan Hữu Phong và Hoàng Quốc Doanh.

 

Từ trái sang phải GĐĐH Trần Hồng Hảo, PGĐĐH Phan Hữu Phong, Chủ Tịch Trần Viết Đạt, PGĐĐH Hoàng Quốc Doanh và Giám Đốc Kinh Doanh Hoài Duy.

 

Tổng kết quý III, hoạch định các chiến lược sang một bước tiến mới hệ thống Hoài Duy trong thời gian tới. Đó là nội dung chính của cuộc họp, nhằm hướng đến sự vững mạnh và đoàn kết giữa các thành viên trong hệ thống.

 

Chủ tịch Trần Viết Đạt phát biểu nội dung cuộc họp

 

Xây dựng hệ thống vững mạnh và bứt phá đến với thành công trong kinh doanh chính là mục tiêu của Giám Đốc Kinh Doanh Hoài Duy hướng đến. Củng cố nội bộ đoàn kết cùng các kế hoạch phát triển, đặc biệt là bội thu doanh số ngất ngưỡng với con đường kinh doanh tại Bà Lão. 

 

Giám Đốc Kinh Doanh Hoài Duy tổng kết quý III và triển khai kế hoạch mới

 

Các thành viên nhiệt tình đóng góp ý kiến

 

Sau cuộc họp là buổi vinh danh TOP 3 Thủ Lĩnh và TOP 3 Doanh Số của hệ thống Hoài Duy. Khả năng dẫn dắt đồng đội và đạt được doanh số cao nhất sẽ được công ty ghi nhận và trao phần thưởng.

 

Top 3 thủ lĩnh và top 3 doanh số cùng GĐKD Hoài Duy

 

Các giám đốc kinh doanh khác cũng đến tham dự cùng hệ thống Hoài Duy

 

Với những tư duy, kế hoạch chiến lược và tầm nhìn mới sẽ giúp hệ thống Hoài Duy bùng nổ doanh số, gặt được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Cùng với Công Ty TNHH Bà Lão phát triển thương hiệu vươn cao!