Phương Thức Thanh Toán

Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.